Öppettider

Öppet på Indigo

Vi håller stängt på obestämd tid, men ser fram emot att starta sommarsäsongen med er – när förutsättningarna tillåter!

 

Köket

är stängt

Om huset

I Mariehamn finns inte många gamla stenhus bevarade. Byggnaderna i det här kvarteret är ett lyckat undantag. De äldsta delarna är faktiskt byggda redan i slutet av 1800-talet, då staden mest liknade en by. Mariehamn grundades år 1861 av den ryske kejsaren Alexander den II, vars hustru Maria fick ge namn storfurstendömets västligaste stad. Åland och Finland hörde nämligen till Ryssland 1809-1918.

På 1870-talet uppförde skeppsredaren och köpmannen Victor Starck två magasin för sin skepps- och partihandel. Ett i tegel och ett i granit. I magasinen lagrades cement, spik och alla sorters byggvaror. Men lagret fungerade också tidvis som brännvinslager. För att göra lagret inbrottssäkert satte man upp galler för fönstren i magasinet. En tid nyttjades därför magasinet också som fängelse. Gården med boningshus, magasin och bagarstuga övertogs i början av 1900-talet av skeppsredaren och konsuln Erik Nylund och hans hustru Elin. Ett av Algot Johanssons första uppdrag när han återvände från Amerika var att på gårdens nordöstra hörn uppföra den första bensinmacken på Åland. Algot blev sedermera framstående affärsman och redare.

Där trappan nu går upp till Indigos bar fanns en rutschbana för cementsäckar och annat gods som hivades ner till nedre våningen. På Nygatan stod åtskilliga hästekipage från landsbygden och i väntan på lastning. Huset användes som lager fram till 1970-talet, då det blev krukmejeri.  I april 2004 invigdes restaurang Indigo. Vi hoppas att även historierna från krogen ska bli många och festliga!